SHS

Trivselregler

Parkering:
Det finns fyra gästparkeringar på området, vilka är utmärkta. Var vänliga att respektera att dessa är parkeringar avsedda för besökande. Det finns också möjlighet att stå i parkeringsfickorna längs med Rosenhillsvägen. I övrigt gäller att man parkerar så att inte andra hindras att komma in och ut. Respektera platser som är skyltade som handikappanpassade.

Manual för elstolpe

Bilkörning:

30 gäller på Rosenhillsvägen och inom området. Det finns barn, katter och hundar som vi är rädda om. Kör försiktigt.

Fester:

Fester är trevliga. Om man ska ha en fest som tros bli högljudd är det bra om man visar hänsyn och meddelar sina grannar dagarna innan. I övrigt gäller samma regler här som i alla gemensamma bostadsområden.

Grillning:

Att grilla är både gott och trevligt. På balkongerna får dock endast el och gasolgrillar användas på grund av brandrisk. På de allmänna ytorna och på de egna uteplatserna går det bra att använda kolgrill förutsatt att man inte grillar under tak.

Trädgårdsskötsel:

Varje vår och höst har vi städdagar där vi gemensamt går igenom vad som behöver ordnas i föreningen.

Mer info om träd och buskar som är planterade i området finns i vår boklok pärm och kan plockas fram vid intresse.

Gräsklippare förvaras i det gemensamma förrådet för hus 5A-D samt 9A-F.

Sopsortering:

I området har vi två sopkärl för brännbara respektive komposterbara sopor. Påsar för komposterbara sopor finns på de flesta mataffärer (närmast är ICA Arnö). För återvinning av glas, papper, kartong etc är närmaste plats vid Lidl Spelhagsvägen.

Närmsta avfallsanläggning är Björshults avfallsanläggning.

Sorteringsguide

Önskemål om utbyggnad, markis, staket mm.

Alla önskemål om förändringar vad gäller uteplats/balkong skall lämnas in skriftligt till styrelsen för godkännande.

Synpunkter och andra frågor till styrelsen kontakta oss:

Mail: info@brfsjoglimten.se