SHS

Styrelsen

Styrelsen består idag av 5 ledamöter och 2 suppleanter som är följande:

Ordförande: Michael Ohlsson (5B),
073 67 93 760 / 072 214 96 86

Vice ordförande: Benita Aven Pettersson (1D)

Sekreterare: Malin Klangeryd (9B)

Ledamot: Sonja Hedström (3C)

Ledamot: Ann-Louise Gjuse (5C)

Suppleanter:

Maria Lilja Dahlén (1C)

Birgit Vigström (7E)

 

Vår mail är info@brfsjoglimten.se

Ni kan kontakta oss på telefon eller mail om ni har frågor eller synpunkter som ni vill att vi lyfter på våra styrelsemöten.

 

Felanmälan

För att det inte skall bli felaktiga anmälningar till BoKlok som kommer att ge en kostnad för föreningen skall från och med nu alla problem i lägenheterna anmälas via mail till styrelsen.

Vi kommer också på styrelsemötena att följa de fel som rapporteras för att se om det är fler som har samma problem.